Privacyverklaring

Provato Techniek B.V., gevestigd aan Hongkongstraat 54 3047 BS Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Provato Techniek B.V.
Hongkongstraat 54
3047 BS Rotterdam
010 415 41 88

N. Landa is de Functionaris Gegevensbescherming van Provato Techniek B.V. en is te bereiken via n.landa@provatotechniek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Provato Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over surfgedrag van je klant over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat je bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk). Dit komt ook aan bod bij vraag over cookies.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Provato Techniek B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.schaap@provatotechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Provato Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen betaling. (overeenkomst)
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame. (toestemming)
 • Telefonisch of e-mail contact. (toestemming)
 • Afleveren van goederen en diensten. (overeenkomst)
 • Analyse van bezoekersgedrag voor het aanbieden van gepersonaliseerde producten en diensten. (toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming
Provato Techniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Provato Techniek B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Provato Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Vacatures inzendingen + CV (4 weken)
 • Bij eindigen contract worden gegevens verwijderd (Niet langer dan de wetterlijke termijn)
 • Administratie (Niet langer dan de wettelijke termijn)

Delen van persoonsgegevens met derden
Provato Techniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Provato Techniek B.V. deelt beperkt gegevens met leveranciers (noodzakelijk voor dienstverlening) en de belastingdienst (voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Provato Techniek B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Provato Techniek B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren. Wij gebruiken deze niet voor advertenties. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Provato Techniek B.V. maakt gebruik van Google Analytics en de bijbehorende Google Analytics-cookies. Hiermee kunnen wij het gedrag van bezoekers op onze website in kaart brengen en op basis van deze gegevens de website bijsturen om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke ervaring te kunnen bieden. Bij het bezoek aan onze website zullen deze cookies opgeslagen worden in uw webbrowser.

Om veilig gebruik te mogen maken van deze dienst hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen hebben we het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, zodat u in geen enkel geval traceerbaar bent bij het bezoeken van onze website. We hebben de optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgevinkt en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Provato Techniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.schaap@provatotechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Provato Techniek B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Provato Techniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via n.landa@provatotechniek.nl.

 • Een IT bedrijf verzorgt de beveiliging van onze digitale omgeving
 • Alle persoonsgegevens op papier die met het personeel meegaan worden na de opdracht teruggegeven.

Onze Certificeringen